fbpx

Co lekarz weterynarii najbardziej lubi w swojej pracy

_________________________

Jednym z istotnych pytań, które zadajemy w życiu zawodowym jest „co najbardziej lubisz w swojej pracy?” Pytanie to jest ważne, bo w istocie jest pytaniem o motywację do wykonywania pracy.

Motywacja, definiowana często jako stan gotowości do podjęcia określonego działania, jest dzisiaj jednym z najbardziej pożądanych zachowań.

W ramach międzynarodowego projektu COMVET „Developing communication competences among veterinary doctors„, w roku 2018 i 2019 przeprowadziliśmy badanie potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii. W Polsce w badaniu wzięło udział  279 lekarzy weterynarii. W ramach badania zadawaliśmy wiele pytań lekarzom weterynarii, w tym dotyczące wyzwań w zakresie ich komunikacji interpersonalnej w codziennej praktyce, trudnych sytuacji zawodowych, tego jak sobie z nimi radzili, motywacji, tego co najbardziej cenią w swojej pracy oraz potrzeb rozwojowych.

Pytanie „Co najbardziej lubisz w swojej pracy?” było pytaniem otwartym. Oznacza to, że każdy respondent mógł odpowiedzieć na nie zupełnie swobodnie. Wszystkie zebrane odpowiedzi zostały pogrupowane w kategorie odpowiedzi. Poniżej znajdziecie opis odpowiedzi polskich lekarzy weterynarii, który wzięli udział w badaniu.

zawód-lekarza-weterynarii-najbardziej-lubie-w-nim-...-1024x516 comvet

Ponad 44% lekarzy weterynarii, o których mowa, odpowiedziało, że to, co najbardziej lubią w swojej pracy,to „kontakt ze zwierzętami, pomoc zwierzętom oraz kontakt z ludźmi (właścicielami zwierząt)„. Drugą najliczniejszą grupą odpowiedzi (około 28% respondentów) prezentującą, co lekarze weterynarii lubią w swojej pracy, było „osiąganie sukcesów i dobrych efektów terapii„. Ponad 13% lekarzy weterynarii zadeklarowało, że w swojej pracy najbardziej docenia „różnorodność i brak przewidywalności w wykonywaniu pracy„. Wśród lekarzy weterynarii, o których mowa, około 10% najbardziej podobało się w ich pracy „zabiegi chirurgiczne„, a odpowiednio 3% doceniło „niezależność zawodową” (rozumianą jako brak przełożonego, szefa), a 2% ? wskazało „rozwój zawodowy„.
Dla poniżej 0,9% respondentów główną motywacją był finansowy aspekt praktyki (wynagrodzenie) i podobnie 0,7% badanych lekarz weterynarii zadeklarowało, że w ogóle nie lubi swojej pracy.

Poniżej prezentujemy wypowiedzi lekarzy weterynarii z indywidualnych wywiadów badań jakościowych

 

Doktor A

„Lubię swoją pracę, ciągłe dokształcanie się. Co oznacza ciągłe dokształcanie się”

Oznacza, że nie można stać w miejscu. Kiedy stoisz w miejscu to cofasz się. Ciągłe podnoszenie wiedzy, udział w szkoleniach, kursach, czytanie literatury jest wpisane w zawód lekarza weterynarii. Ważna jest także wymiana doświadczeń z kolegami ? nie jest ważne ile ktoś ma lat stażu, jeżeli kolega, koleżanka mówi coś sensownego to staram się uczyć też z jego/jej doświadczeń. Nie zamykam się na doświadczenia tylko próbuję jak dane rozwiązanie zadziała u mnie.

W mojej pracy lubię kontakt z klientem. Cenię rozmowę, budowanie relacji i sukces w leczeniu. Lubię kiedy klient ceni moją pracę, nawet kiedy przestaje być moim klientem. Kiedy spotykamy się, po jakimś czasie, zupełnie prywatnie i człowiek  mówi: ?panie doktorze, leczył pan mojego psa jakiś czas temu, jest zdrowy, wszystko z nim jest w porządku?. To cieszy. Bo oznacza, że klient ceni moją pracę?.

 

Doktor B

„W mojej pracy najbardziej lubię satysfakcję z wyleczenia pacjenta, możliwość pomocy zwierzęciu i jego właścicielowi. Ważna jest dla mnie możliwość osiągania satysfakcji finansowej z robienia tego co się lubi – leczenia zwierząt.

Lubię także niezależność – brak szefa – jestem swoim własnym szefem, nikt nade mną nie stoi, nikt nie narzuca godzin pracy. Czynnikiem, który warunkuje czas pracy jest rynek, który narzuca godziny pracy.

Ważna jest też dla mnie różnorodność pracy: codziennie robię coś innego, każdy przypadek jest inny, co daje mi możliwość ciągłej nauki i doskonalenia.”

Co jest ważne dla lekarza weterynarii w praktyce zawodowej

Kontakt ze zwierzętami i z właścicielami zwierząt

Jednym z najczęściej wybieranych czynników motywującym polskich lekarzy weterynarii, w ramach przeprowadzonego badania, jest kontakt ze zwierzętami, ale także z właścicielami zwierząt. Społeczny aspekt pracy zawodowej (np. komunikacja z właścicielami) jest bardzo ważny dla ponad 50% lekarzy weterynarii. Dla tych, którzy cenią sobie kontakt z właścicielami, praca zawodowa będzie bardziej skuteczna, i zapewne przyjemniejsza, ponieważ lekarze ci będą mieli w niej możliwość zaspokojenia swoich potrzeb społecznych i komunikacyjnych. To zaspokojenie potrzeb społecznych jest dla nich ważnym czynnikiem motywującym. Ten rodzaj motywacji jest postrzegany jako silna strona, zasób, lekarza weterynarii. Czerpanie przyjemności z kontaktu z klientem przyczynia się do wzrostu efektywności pracy lekarza i jest ważne w rozwijaniu praktyki weterynaryjnej jako firmy.

Kontakt ze zwierzętami, pomoc im i leczenie, są bardzo ważne dla większości lekarzy weterynarii. Kontakt ten powiązany jest często z relacją z innymi osobami, właścicielami. Kilku lekarzy wskazywało jako najważniejszy tylko kontakt ze zwierzętami lub pomaganie im. Dla tych, którzy nie doceniają komunikacji z właścicielami, praca praktykującego lekarza weterynarii może być wyzwaniem, ponieważ właściciele są głównym źródłem informacji o stanie zdrowia zwierząt. Klienci są odpowiedzialni także w dużej mierze za praktyczne wdrożenie i skuteczność leczenia weterynaryjnego. Ci lekarze weterynarii mogą zwiększyć swoje kompetencje społeczne, poprzez np. dedykowane szkolenia lub coaching, co może znacząco pomóc im w dalszej pracy zawodowej, by stała się ona większą przyjemnością.

Osiąganie  sukcesów i dobre efekty przeprowadzonej terapii

Bardzo ważne dla polskich lekarzy weterynarii jest osiąganie sukcesów i dobrych efektów przeprowadzonej terapii. Może być to traktowane przez lekarzy jako rodzaj potwierdzenia dobrze postawionej diagnozy oraz motywujące do prowadzenia ewaluacji własnej jako profesjonalisty. Takie podejście, koncentrujące się na osiągnięciu celów, sukcesu, jest pomocne w dążeniu do poprawy jakości pracy i zwiększenia efektywności zawodowej. Postawa taka może być wspierająca dla lekarza w rozwoju osobistym i zawodowym.

Różnorodność i nieprzewidywalność w wykonywanej pracy

Dla lekarzy weterynarii, ważna jest różnorodność i nieprzewidywalność w wykonywanej pracy. Może być to silnym czynnikiem motywującym. Otwartość na nieprzewidywalność, jej akceptacja, może być dużym zasobem, silną stroną lekarza weterynarii w pracy. Zawody medyczne, ze względu na ich specyfikę, zawierają znaczny czynnik nieprzewidywalności, co związane jest z niepewnością wyników stosowanych procedur medycznych. Jeżeli lekarz weterynarii docenia i lubi nieprzewidywalność w swojej praktyce zawodowej, to będzie dla niego bardzo wspierające i będzie mu łatwiej zmierzyć się z ewentualnymi trudnościami w pracy.

Zabiegi chirurgiczne

Dla lekarzy weterynarii, którzy najbardziej cenią przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych w swojej pracy, to może być informacja, o ich bardziej technicznym lub silnie wyrażonym proceduralno-medycznym podejściu w praktyce weterynaryjnej. Często jest to związane z ich talentami manualnymi i/lub proceduralno-medycznymi, ale może być także informacją o ich mniejszej potrzebie głębszych kontaktów społecznych z właścicielami.

 

Niezależność zawodowa

Dla części lekarzy weterynarii najważniejszym aspektem praktyki weterynaryjnej jest niezależność zawodowa. Cenią oni sobie brak bezpośredniego nadzoru lub szefa. Często aspekt braku szefa wiąże się z elastycznymi godzinami pracy. Tacy lekarze weterynarii często są zorientowani na rynek i lubią być oceniani przez swoich klientów, zamiast przez przełożonego. Takie otwarcie na klientów i potrzeby rynku oraz znaczna samodzielność są bardzo cenne w rozwoju indywidualnej praktyki weterynaryjnej. Z drugiej strony, na początku praktyki zawodowej, przydatne jest zbieranie doświadczeń, zwłaszcza w zawodach medycznych, w bezpiecznym środowisku kliniki lub gabinetu, ze wsparciem doświadczonych koleżanek i kolegów.

Rozwój zawodowy

Ostatnim, ale nie mniej ważnym, aspektem, tego co lekarze weterynarii najbardziej lubią w swojej pracy jest rozwój zawodowyDoskonalenie zawodowe jest bardzo cenione we wszystkich zawodach medycznych, w związku ze stale pojawiającymi się nowymi procedurami medycznymi, lekami oraz innowacyjnymi rodzajami zabiegów. Lekarze weterynarii w wywiadach jakościowych, podkreślali, że ciągłe kształcenie oraz rozwój własny i zawodowy są niezwykle ważne w zawodzie lekarza weterynarii.

Warto dowiedzieć się, jaki rodzaj, sposób nauki jest najbardziej interesujący i efektywny dla mnie jako lekarza weterynarii. Dobrze jest poznać jak mogę połączyć tę kluczową potrzebę ciągłego rozwoju z przyjemnością i skutecznością uczenia się.

________________________

 

Autorka: Inga Kołomyjska 

Lekarz weterynarii – absolwentka wydziału medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Magister ekonomii, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Międzynarodowych Studiów Europejskich Uniwersytetu w Maastricht i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowany Trener Biznesu (Master Business Trainer Level Superior), certyfikowany coach w podejściu Multi- Level Coaching, akredytowanym przez Izbę Coachingu, zgodnym ze standardami International Coach Federation. Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem, m.in.: w przygotowywaniu procesów oraz programów edukacyjnych i szkoleniowych, zarządzaniu procesami szkoleniowymi oraz rozwojowymi kadr i instytucji. Autorka i współautorka badań edukacyjnych, potrzeb szkoleniowych, również międzynarodowych.  Trener z powołania.

Ukończyła międzynarodowe kursy certyfikacyjne z coachingu zespołowego oraz zaawansowanej komunikacji z użyciem meta-programów.  Trener, coach i manager z ponad 18-to letnim doświadczeniem. Trener z praktyką ponad 3’550 godzin szkoleniowych oraz 700 godzin coachingu zespołowego i indywidualnego.

.

przy współpracy z: www.kiko.com.pl

Foto w nagłówku i tekście: CC open license | author: U.S. Air Force photo by Maj. Guy Hayes