fbpx

14 lut 2021

Jak powstają kursy i szkolenia dla lekarzy weterynarii z komunikacji?


Jak jesteście ciekawi jak powstają nasze szkolenia, materiały i kursy dla profesjonalnych lekarzy weterynarii? Obejrzyj krótką, filmową relację ze spotkania zespołu COMVET w lutym 2020r. w Warszawie.

Co obejmuje taka praca? Oczywiście wiedzę, wieloletnie doświadczenie w uczeniu dorosłych i zawodowców. Ważna jest międzynarodowa współpraca i kumulacja różnorodnej wiedzy oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów. Mamy także dużo innowacyjności, nieszablonowego podejścia oraz szacunku i słuchania naszych odbiorców. Używamy też i bardzo cenimy zaawansowane technologie informacyjne. I po prostu lubimy to co robimy 🙂

To wszystko po to  pomagać Wam – Drodzy nasi Uczestnicy i Uczestniczki szkoleń – dostarczać najlepsze i najnowocześniejsze współczesne rozwiązania z zakresu zaawansowanej komunikacji, zarządzania sobą. Tak byście mogli profesjonalnie, bez stresu i z radością pracować i budować relacje z Waszymi klientami i podopiecznymi

If you are curious how our trainings, materials and courses are created, we invite you to a short film from the COMVET team meeting in February 2020 in Warsaw.

What does such work include? Of course, knowledge, many years of experience in teaching adults and professionals. International cooperation and accumulation of knowledge as well as the involvement of experts are important to us. But we also have a lot of innovation, respect and listening to our recipients, advanced information technologies. And we just like what we do.

All this in order to enable you – Dear our participants and trainees – to provide the best and most modern contemporary solutions in the field of advanced communication, self-management.

So that you can work professionally, without stress and with joy and build relationships with your clients and clients.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Developing advanced communication competences among veterinary doctors” współfinansowanego ze środków ERASMUS+ UE.