fbpx

16 gru 2022

Relacja z konferencji dla lekarzy weterynarii 12.2022r.


Konferencja na temat rozwijania kompetencji osobistych lekarzy weterynarii jako formie  zapobiegania wypaleniu zawodowemu, we Warszawie 

W dniu 10 grudnia 2022 r. we Warszawie w Hotelu Four Points by Sheraton odbyła się ogólnopolska konferencja dla lekarzy weterynarii pt. „Kompetencje osobiste kluczowe w rozwoju zawodowym lekarza weterynarii. Jak uniknąć wypalenia zawodowego”.

Konferencja została zorganizowana przez COMVET Polska i objęta honorowym patronatem: Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kompetencje osobiste lekarzy weterynarii stają się równie ważne, dla wykonywania zawodu, co kompetencje stricte medyczne.

Umiejętności osobiste mają wpływ nie tylko na współpracę z klientem, kooperację w zespole medycznym, ale rzutują też m.in.: na organizację czasu pracy, umiejętność łączenia życia zawodowego i prywatnego, kompetencje zarządzania emocjami, rozwiazywanie konfliktów, budowanie motywacji własnej i współpracowników.  

W konferencji wzięli udział lekarze weterynarii z całej Polski, przedstawiciele lekarzy wolnej praktyki, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz  przedstawiciele samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

Podczas wydarzenia dyskutowaliśmy na temat jak, poza umiejętnościami medycznymi, kompetencje osobiste stają się coraz ważniejsze w praktyce profesjonalisty. Jak podnosić kompetencje osobiste w  sytuacjach zawodowych profesji lekarza weterynarii, by zawczasu zapobiegać wypaleniu zawodowemu.  

Zebranych gości powitali lek. wet. Inga Kołomyjska – Prezes Comvet, następnie zabrał głos lek. wet. Marek Mastalerek – Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, która objęła patronatem to wydarzenie.

W pierwszej części konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpienia dr hab. n. wet. Michała Skibniewskiego – Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, który zaprezentował aktualny stan i trendy w zakresie potrzeby wzmacniania kompetencji miękkich u studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i praktykujących lekarzy weterynarii. Następnie dr hab.n. wet. Joanna Pławińska – Czarnak, pracownik Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Członek Krajowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego, zaprezentowała zagadnienia z zakresu kompetencji lekarza weterynarii ważnych w prowadzeniu i rozwijaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej. W kolejnym wystąpieniu lek. wet. Łukasz Łebek, znany też jako twórca „Nie zadzieraj z weterynarzem” przedstawił rolę komunikacji interpersonalnej w praktyce weterynaryjnej i podzielił się swoimi doświadczeniami w tematyce komunikacji interpersonalnej lekarza weterynarii z opiekunem zwierzęcia.

Pierwszą część obrad zakończyło wystąpienie lek. wet. Ingi Kołomyjskiej – Kierownika Projektu i Prezes Zarządu, COMVET na temat wypalenia zawodowego lekarzy weterynarii, jego przyczyn, zagadnień zapobiegania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu lekarzy weterynarii, w tym doskonaleniu kompetencji osobistych lekarzy weterynarii w praktyce.

W drugiej części sesji konferencji uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać panelu ekspertów poświęconemu zagadnieniom dbania o dobrostan emocjonalny lekarzy weterynarii i wyzwań z tym związanych, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu oraz jak można doskonalić kompetencje osobiste i zawodowe lekarzy weterynarii w tym zakresie wg najnowocześniejszych światowych standardów uczenia dorosłych. Panelistami byli eksperci z wieloletnim doświadczeniem w edukacji wyższej, dorosłych i profesjonalistów, lekarze weterynarii wolnej praktyki, przedstawiciele samorządu lekarsko- weterynaryjnego oraz Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego.

Panelistami byli: lek. wet. Inga Kołomyjska -Prezes COMVET, trener i wykładowca, lek. wet. Paweł Mateńko – Vice Prezes do spraw lekarzy wolnej praktyki Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, członek Krajowej Rady Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, dr hab. n. wet Joanna Pławińska-Czarnak – Adiunkt w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Członek Krajowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego, lek. wet. Łukasz Łebek – lekarz wolnej praktyki i autor bloga edukacyjnego, dr Renata Seredyńska – Head of a Teaching Programme Distance Learning z Uniwersytetu Nottingham w Wielkiej Brytanii, mgr Joanna Abramowicz – trener umiejętności psychospołecznych. 

W podsumowaniu panelu uczestnicy konferencji wzięli udział w sesji pytań i odpowiedzi.

Na zakończenie dyskusji i konferencji zabrał głos lek. wet. Marek Mastalerek – Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, odpowiadając na pytania uczestników dotyczące bieżących spraw społeczności lekarzy weterynarii i samorządu lekarsko-weterynaryjnego. 

W trakcie konferencji trwał konkurs wśród uczestników, na najciekawszy sposób radzenia sobie ze stresem.

Podczas Konferencji wpłynęło wiele inspirujących, nietuzinkowych i bardzo ciekawych pomysłów na stres. Spośród uczestników konferencji wybrano najbardziej pomysłowe, ciekawe i inspirujące propozycje. Zwyciężczynie konkursu otrzymały od COMVET nagrody – książkę pt. „Co gryzie weterynarza” z dedykacją autora lek. wet. Łukasza Łebka. Bardzo dziękujemy za świetną zabawę podczas konkursu, zaangażowanie i rywalizację do ostatniej chwili.

Wykłady, dyskusje jak i cała organizacja konferencji spotkały się z bardzo dobrymi opiniami uczestników konferencji. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w konferencji, za pytania, odpowiedzi, udział w dyskusji i dzielenie się refleksjami.

Konferencja odbyła się w ramach projektu eCOMVET pt. „Developing advanced communication competences among veterinary doctors” współfinansowanego z Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej.

Na Konferencji COMVET warto być! Zapraszamy ponownie