fbpx

08 mar 2023

Kobieca twarz weterynarii


Jeszcze kilkadziesiąt lat temu karierę lekarza weterynarii obierało niewiele kobiet. Dziś absolwentek studiów weterynaryjnych jest znacznie więcej niż absolwentów. Jak wyglądają te zmiany? Jakie mocne strony wg badań mają Panie Lekarki?

Czasy się zmieniają. Jak wygląda praca kobiet w weterynarii?

Zawód lekarza weterynarii był początkowo zawodem mocno zmaskulinizowanym. Wynikało to wpierw z regulacji i nie przyjmowania kobiet na studia, a później z bardziej pragmatycznych  przesłanek m.in. z dużej roli siły i wytrzymałości fizycznej niezbędnej do wykonywania zabiegów na  dużych zwierzętach gospodarskich. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiodącym zakresem pracy lekarza weterynarii były duże zwierzęta na wsi. Praca weterynarza na wsi była ciężką pracą fizyczną, często w trudnych i wymagających warunkach.

Wraz z upływającymi latami i postępującymi zmianami społecznymi zmianom ulegały prawie wszystkie dziedziny życia. Społeczeństwo bogaciło się i coraz częściej zwierzęcy przyjaciele pojawiali się w naszych domach. Rosnąca rola i liczebność małych zwierząt – towarzyszy życia rodzinnego, znacząco wpłynęły na zapotrzebowanie na pomoc lekarską dla psów, kotów, małych gryzoni. Stąd wzrost zapotrzebowania na lekarzy weterynarii małych zwierząt. Dziś, znacząca większość lekarzy weterynarii opiekuje się małymi zwierzętami domowymi. Ważną rolę w opiece tej pełnią kobiety lekarze weterynarii.   

Praca w lecznicy weterynaryjnej specjalizującej się w leczeniu małych zwierząt wymaga, poza bezspornymi kompetencjami medycznymi, specyficznych kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej i umiejętności budowania długofalowej relacji z opiekunem zwierzęcia.

Współpracując z opiekunami zwierząt domowych, którzy często bardzo emocjonalnie podchodzą do swoich podopiecznych, niezbędne są cierpliwość, empatia i wysokie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Są to cechy i umiejętności, które panie mają często bardziej rozwinięte lub szybciej potrafią je doskonalić. Te umiejętności społeczne kobiet lekarzy weterynarii, tak cenione przez opiekunów zwierząt, zauważył  także rynek usług weterynaryjnych nie tylko w Polsce ale i w Europie

Czy weterynaria w Polsce jest kobietą?

Jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej wśród lekarzy weterynarii zarówno w Polsce jak i Europie. Obecnie w Europie można zaobserwować zmianę  proporcji płci lekarzy weterynarii na przestrzeni ostatnich 30 lat. Według Federation of Veterinarians in Europe (FVE) [„FVE Survey of the Veterinary Profession in Europe”, 2015, FVE] można zaobserwować całkowite odwrócenie proporcji płci.  Podczas gdy ponad 70% lekarzy weterynarii w wieku do 30 lat stanowią kobiety, to już powyżej 60 roku życia mamy jedynie około 20% kobiet. Równowagę płci wśród lekarzy weterynarii widzimy w przedziale około 45-49 roku życia.

W Polsce te proporcje wyglądają podobnie. Bardzo wyraźnie ten trend widać na studiach weterynaryjnych gdzie około 75% studentów stanowią kobiety –  w roku akademickim 2015/2016 na 675 absolwentów 74,8% stanowiły kobiety (505 absolwentek), a jedynie 25,2% to mężczyźni. [„Szkolnictwo wyższe w Polsce”, „Szkoły wyższe i ich finanse w 2016r.”, Główny Urząd Statystyczny, dane 11.2016r.] Stopniowo miejsce odchodzących na emeryturę lekarzy weterynarii, zajmą kolejne pokolenia, których większość stanowią panie. Weterynaria staje się więc mocno sfeminizowanym kierunkiem.

Wiek lekarzy weterynarii

Aby unaocznić jak szybko ta zamiana będzie miała miejsce warto spojrzeć na dane ukazujące wiek lekarzy weterynarii w Polsce. Poniższy wykres ukazuje dane dotujące wieku lekarzy weterynarii w Polsce. Prezentuje on dane z 2015r., a więc w dniu dzisiejszym najstarsza wiekiem grupa  lekarzy weterynarii, albo jest już na emeryturze, albo wkrótce będzie w wieku emerytalnym. Oczywiście data urodzin i osiągnięcie wieku emerytalnego nie przesądzają o zakończeniu kariery, w końcu weterynaria jest nie tylko pracą, ale też powołaniem. Jednak czas jest tu nieubłagany i zmiana pokoleniowa właśnie trwa, zmieniając także diametralnie podział płci wśród lekarzy weterynarii. 

Podnoszenie kompetencji z zakresu komunikacji jako czynnik rozwoju zawodowego lekarza weterynarii >>

Wartościowe umiejętności kobiet lekarzy weterynarii

Wiemy już, że kobiet jest coraz więcej w zawodzie lekarza weterynarii. Ale to nie jedyna wiadomość. Przeprowadzono badania sprawdzające jak kobiety radzą sobie w komunikacji z klientem weterynaryjnym. Kobiety lekarze weterynarii są postrzegane jako osoby, które mają wiele umiejętności i kompetencji, dzięki którym uprawianie zawodu lekarza weterynarii może być dla nich łatwiejsze.  

Kobiety lekarze weterynarii bardziej dbają o relacje podczas rozmów z opiekunami pacjentów” co wynika z badań „Gender differences in veterinarian-client-patient communication in companion animal practice” [Journal of the American Veterinary Medical Association, July 2012, Ontario]. Wg badań panie częściej mówią do samych pacjentów (co uspokaja zwierzęta).

Częściej także używają zwrotów pozytywnych i budujących relację z opiekunem zwierzęcia. Ponadto opiekunowie zwierząt byli bardziej skłonni dzielić się informacjami z kobietą lekarzem weterynarii. Dodatkowo, kobiety- weterynarze wydawały się mniej spieszyć, niż ich męscy koledzy po fachu, co jest bardzo ważne dla klientów weterynaryjnych.

Wymienione czynniki mają bardzo duże znaczenie w szybkim i rzetelnym uzyskaniu niezbędnych informacji od właściciela zwierzęcia na temat stanu zwierzęcia, jak też w postawieniu diagnozy. Wymienione kompetencje osobiste, w szczególności z zakresu komunikacji, mają też znaczenie w budowaniu zaufania i długofalowej relacji z klientem weterynaryjnym. A to przekłada się już na stabilność prowadzenia i rozwój praktyki weterynaryjnej.  

W procesie leczenia ogromną rolę odgrywa współpraca lekarza weterynarii z opiekunem pacjenta. Jeśli lekarz nie zdoła przekazać wskazówek, jak dbać o rekonwalescenta, a właściciel ich nie zrozumie, to choćby zabieg był przeprowadzony perfekcyjnie, proces zdrowienia może przebiegać nie tak jakby chciał tego lekarz. Dlatego też korzystanie z mocnych stron skutecznej komunikacji jest tak ważne dla pomyślności procesu terapeutycznego.

To dzięki cechom i umiejętnościom takim jak ww. empatia, cierpliwość, umiejętności słuchania, zadawania pytań, zarządzanie emocjami, nasi zwierzęcy pacjenci mają większe szanse na zdrowie.

Z okazji Dnia Kobiet, a także na co dzień, Zespół Comvet życzy Paniom samych sukcesów, radości i wiele satysfakcji!