fbpx

30 cze 2022

Międzynarodowe Spotkanie Zespołu Projektu eCOMVET


Jak jesteście ciekawi jak powstają nasze szkolenia, materiały i kursy dla profesjonalnych lekarzy weterynarii? Obejrzyj krótką, filmową relację ze spotkania zespołu eCOMVET w czerwcu 2022r. zorganizowane przez Synolic w Atenach.

Co obejmuje taka praca? Oczywiście wiedzę, wieloletnie doświadczenie w uczeniu dorosłych i zawodowców. Ważna jest międzynarodowa współpraca i kumulacja zróżnicowanej wiedzy oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów. W pracy nad produktami edukacyjnymi staramy się myśleć nieszablonowo, generować innowacyjne rozwiązania i słuchać naszych odbiorców. Używamy też i bardzo cenimy zaawansowane technologie informacyjne. I po prostu lubimy to co robimy ?

To wszystko po to  pomagać Wam – Drodzy nasi Uczestnicy i Uczestniczki szkoleń – dostarczać najlepsze i najnowocześniejsze współczesne rozwiązania z zakresu zaawansowanej komunikacji, zarządzania sobą. Tak byście mogli profesjonalnie, bez stresu i z radością pracować i budować relacje z Waszymi klientami i podopiecznymi.

If you are curious how our trainings, materials and courses are created, we invite you to a short description of the COMVET team meeting in June 2022 in Athens.

What does such work include? Of course, knowledge, many years of experience in teaching adults and professionals. International cooperation and accumulation of knowledge as well as the involvement of experts are important to us. But we also have a lot of innovation, respect and listening to our recipients, advanced information technologies. And we just live what we do.

All this in order to enable you – Dear our participants and trainees – to provide the best and most modern contemporary solutions in the field of advanced communication, self-management.

So that you can work professionally, without stress and with joy and build relationships with your clients and clients.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Developing advanced communication competences among veterinary doctors” współfinansowanego ze środków ERASMUS+ UE.