fbpx

Międzynarodowy projekt “Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii“

Projekt zatytułowany “Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii“ (ang. Developing communication competences among veterinary doctors) jest międzynarodowym projektem partnerstw strategicznych realizowanym przez partnerstwo w którego skład wchodzą: KIKO Educational Solutions z Polski (Koordynator Projektu), Synolic Ltd. z Grecji i  Charakis Research & Consulting Ltd z Cypru.

Projekt COMVET- Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii

Akronim COMVET pochodzi od angielskich słów communication – komunikacja oraz  veterinarinary doctor – lekarz weterynarii. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii doskonalenia kompetencji w obszarze komunikacji z klientem – właścicielem zwierząt. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest stworzenie specjalistycznego programu szkoleniowego wraz z metodologią skierowanego wyłącznie dla lekarzy weterynarii z zakresu komunikacji interpersonalnej z klientem – właścicielem zwierzęcia (pacjenta). Odbiorcami projektu są praktykujący lekarze weterynarii. To bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów medycznych muszą radzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w życiu zawodowym. Coraz częściej lekarze weterynarii stają przed problemem zmiany nastawienia swoich klientów – opiekunów zwierząt, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego podejścia. Może to stanowić barierę jak i przysparzać stresów w pracy. Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu.  Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak prowadzić rozmowę z klientem, tak by otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia-pacjenta, a także zachęcać opiekuna zwierzaka do kontynuowania leczenia i zakończenia całego procesu medycznego z sukcesem dla pacjenta.

W projekcie przeprowadziliśmy profesjonalną „Międzynarodową analizę porównawczą systemów edukacyjnych lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji” z opiekunem pacjenta- zwierzęcia oraz Kompleksowe międzynarodowe badanie porównawcze potrzeb lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem zwierzęcia. Dodatkowo  przeprowadziliśmy międzynarodowe badanie potrzeb klientów weterynaryjnych – pytając się ich o ich potrzeby w komunikacji z lekarzem weterynarii.
Publikacje > 

Opracowanie głównego celu projektu – metodologii i szkolenia Komunikacja lekarza weterynarii z klientem- właścicielem zwierzęcia, zostało poprzedzone profesjonalną międzynarodową analizą porównawczą systemów edukacyjnych lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem pacjenta- zwierzęcia oraz kompleksową międzynarodową analizą potrzeb lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem zwierzęcia.

Opis projektu

Projekt powstał w odpowiedzi na wyrażaną potrzebę aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii doskonalenia kompetencji w obszarze komunikacji z klientem – właścicielem zwierząt.