fbpx

Projekt COMVET jest międzynarodowym projektem Partnerstwa Strategicznego realizowanego przez doświadczone w obszarze edukacji i szkoleń instytucje: KIKO Educational Solutions (koordynator projektu), Synolic Ltd z Grecji oraz Charakis Research & Consulting Ltd z Cypru.  Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej

KIKO Educational Solutions to polska firma edukacyjna doświadczona w projektowaniu szkoleń i profesjonalnych metodologii nauczania. Posiadamy kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i monitorowaniu projektów edukacyjnych na poziomie międzynarodowym, Unii Europejskiej i narodowym, a także w zakresie kontroli i rozpowszechniania wyników projektu na dużą skalę. KIKO Educational Solutions Sp. z o.o. powstała na bazie doświadczeń firmy KIKO Business Solutions, działającej przez ponad 10 lat na polskim i międzynarodowym rynku szkoleń, edukacji i doradztwa.

W naszej pracy wykorzystujemy tradycyjne techniki zarządzania oraz innowacyjne metody rozwoju i realizacji nowych, kreatywnych pomysłów i projektów. Prowadzimy edukację i szkolenia dla instytucji publicznych, organizacji, uniwersytetów oraz przedsiębiorstw. Eksperci KIKO Educational Solutions posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania metodologii edukacji skutecznej komunikacji, psychologii, procesów poznawczych, a także szkoleń i doświadczeń coachingowych.

    Naszą misją jest dostarczanie skutecznych usług szkoleniowych i edukacyjnych dla dorosłych i profesjonalistów z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi szkoleniowych i edukacyjnych. W naszych działaniach edukacyjnych oraz szkoleniowych tworzymy i rozwijamy metodologie, które są bardzo skuteczne pod względem efektywności i osiąganych celów edukacyjnych.

Ponad 20 trenerów, edukatorów, pedagogów i nauczycieli akademickich oraz 5 profesjonalnych certyfikowanych coachów. Mamy wiedzę w zakresie realizacji szkoleń, projektowania i realizacji systemów edukacji, coachingu, rozwoju i wdrażania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Nasi pracownicy są doświadczeni w realizacji projektów, zarówno biznesowych, jak i projektów finansowanych ze środków UE i funduszy publicznych.

Posiadamy wieloletnie wiedzę i doświadczenie w zakresie otwartych warsztatów jak i specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla wąskich grup profesjonalistów.

Zrealizowaliśmy projekt partnerstw strategicznych Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej COMDENT pt. ” Development communication competences among medical doctors with specialization in dentistry” w latach 2014-2016. Projekt był realizowany  przez czterech partnerów, a Liderem Projektu było KIKO Business Solutions (obecnie KIKO Educational Solutions Sp.zo.o.). Projekt COMDENT był ukierunkowany na opracowanie programu szkoleniowego dedykowanego dla lekarzy dentystów w zakresie komunikacji z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta z lękiem przed interwencją medyczną. Szkolenie zostało zaprojektowane na poziomie 6, z elementami poziomu 7 Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF).

W 2016 roku Projekt COMDENT zyskał tytuł dobrej praktyki ERASMUS+. Projekt został pomyślnie upowszechniony i wdrożony. W projekcie wykorzystano podejście „learning outcomes approach?. Wyniki projektu ? elementy programu szkoleniowego, zostały z powodzeniem wdrożone przez Uniwersytet Medyczny w Atenach.

W roku 2017 i 2018 elementy wypracowanego w projekcie programu szkoleniowego były prezentowane przez KIKO Educational Solutions podczas zajęć ćwiczeniowych dla studentów  stomatologii  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Stomatologii w Warszawie.

W dniu 7 grudnia 2017r. KIKO Business Solutions otrzymało prestiżową nagrodę „EDU Inspiracje 2017” w kategorii „Edukacja zawodowa” („Professional education”) przyznawaną przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, za realizację i upowszechnianie międzynarodowego projektu edukacyjnego ?Rozwój kompetencji lekarzy stomatologów z zakresu komunikacji z pacjentem?.

 

Profesjonalnie, z sercem i skutecznie wspieramy rozwój ludzi i instytucji!

    ?Dane wskazują, że w zdecydowanej większości krajów europejskich liczba studentów medycyny weterynaryjnej z roku na rok zwiększa się. We wszystkich krajach Unii Europejskiej istnieje wyraźna tendencja, analogiczna do wzrostu liczby lekarzy weterynarii, feminizacji zawodu lekarza weterynarii. W Polsce wśród studentów weterynarii, zgodnie z danymi GUS, na dzień dzisiejszy, prawie 75% stanowią kobiety?- wyjaśnia lek. wet. Inga Kołomyjska, z KIKO Educational Solutions, organizacji będącej Liderem Projektu COMVET – „Przeanalizowaliśmy systemy edukacyjne z zakresu studiów medycyny weterynaryjnej, pod kątem uczenia profesjonalnej komunikacji interpersonalnej pomiędzy lekarzem weterynarii, a klientem – właścicielem zwierzęcia. Ciekawe dane wnioski z analizy znajdziecie Państwo w najnowszej publikacji”.

Partners / Clients

Our deep knowledge and experience across a multitude of industries allows us to provide unique and valuable insight and counsel to our partners/clients.

Cosine has provided services in 50 countries and in 20 languages. We can help your entire global sales organization overcome business development challenges and go-to-market successfully. While some of the world?s largest companies are our partners/clients, we’ve helped grow businesses of every size?from emerging startups to the Global 2000 and Fortune 500.

Below are just a few of the companies we’ve served:

If you would like to discuss kokokokok