fbpx
POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www o adresie: www.comvet.pl
 2. Administratorem Twoich danych osobowych oraz Operatorem serwisu jest właściciel marki COMVET, KIKO Educational Solutions Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222) Aleje Jerozolimskie 181B, nr KRS: 0000670250, NIP: 7010676754, REGON: 366869786. Adres e-mail do kontaktu: ado@comvet.pl
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest ww. Operator w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane osobowe, o których mowa w dalszych punktach tej Polityki, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 5. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) o których mowa w dalszych punktach Polityki prywatności.

II. Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie KIKO Educational Solutions Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) Al. Jerozolimskie 181B. Adres e-mail do kontaktu: ado@comvet.pl
 2. Dane osobowe podawane w podczas rejestracji, płatności, w formularzu kontaktowym, newsletterze lub ankiecie są podawane dobrowolnie.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądane, w następujących celach: realizacji zamówionych usług, realizacji procesu zakupów, prowadzenia newslettera, obsługi zapytań przez formularz, prezentacji oferty lub informacji lub publikacji.
 4. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dystrybucji, usług pocztowych i/lub kurierskich, etc. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to: operatorów płatności, upoważnionych pracowników i współpracowników, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami prawa polskiego.

III. Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych o których mowa w punkcie II polityki jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.
 3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie ww. przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W niektórych przypadkach, dane osobowe mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora wynikających z przepisów prawa polskiego.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (poza teren Unii Europejskiej), z zastrzeżeniem zapisów rozdziału III ustęp 9 niniejszej polityki.
 9. W związku z faktem, że Operator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane tym podmiotom. Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  1. współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl ; Meta Platforms Ireland Limited: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

IV. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Serwis posiada zabezpieczenia certyfikatem SSL i wprowadzane dane osobowe są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane i jedynie Operator może je odczytać, przez co ww. dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator stosuje nowoczesne procedury bezpieczeństwa IT i m.in. okresowo zmienia swoje hasła administracyjne, wykonuje kopie bezpieczeństwa serwisu oraz wykonuje regularne aktualizacje wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych.

V. Pliki cookies czyli Ciasteczka 

 1. “Cookies” (tzw. „ciasteczka”) to niewielki plik tekstowy, wykorzystywany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Stanowi on dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:
  1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz jak najlepszego korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  2. Pliki Cookiem są stosowane również do tworzenia statystyk, które pomagają poprawić i ciągle ulepszać strukturę i zawartość witryny;
  3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 3. Należy mieć na uwadze, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 4. W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 3. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie – ale nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 4. Operator korzysta z piksela Facebooka, technologia ta powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem – usługa ta bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 11. W celu zarządzania ustawieniami cookies użytkownik Serwisu powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępować  zgodnie ze stosownymi instrukcjami: Internet Explorer,  Chrome,  Safari,  Firefox,  Opera,  Android,  Safari (iOS)Windows PhoneBlackberry.
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 13. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 14. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym.
 15. W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, prosimy o wiadomość na adres: ado@comvet.pl

 

Warszawa, dn. 1 marca 2023 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved © COMVET