fbpx

Międzynarodowa analiza porównawcza potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii w komunikacji interpersonalnej z klientem – właścicielem zwierzęcia

Zapraszamy do przeczytania „Międzynarodowej analizy porównawczej potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii w komunikacji interpersonalnej z klientem – właścicielem zwierzęcia”.

Dokument przedstawia wyniki badania potrzeb lekarzy weterynarii w zakresie komunikacji interpersonalnej z klientem, przeprowadzonego w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Głównym celem tego badania było poszerzenie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii w zakresie komunikacji interpersonalnej z właścicielami zwierząt. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy dane dotyczące wzorców komunikacji lekarzy weterynarii, wyzwań zawodowych w komunikacji, czynników motywacji w pracy zawodowej, zarządzania stresem i strategii radzenia sobie z trudnościami w codziennej praktyce oraz budowaniu relacji z klientem. W oparciu o wyniki tej analizy przygotowywany jest program szkoleniowy wraz z jego metodologią – programem nauczania dla lekarzy weterynarii na temat komunikacji z klientami – właścicielami zwierząt, co jest głównym celem projektu.

Lekarz weterynarii to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów w dziedzinie nauk medycznych, którzy po ukończeniu studiów muszą poradzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w miejscu pracy. Każdego roku liczba praktykujących lekarzy weterynarii wzrasta w całej Europie. Jednocześnie w codziennej praktyce zawodowej lekarze mierzą się często z coraz bardziej wymagającymi klientami. Często lekarze stają przed wyzwaniem narastających oczekiwań i zmiany postaw klientów, co może stanowić poważną barierę w pracy. Komunikacja z właścicielem zwierzęcia jest bardzo wyjątkowym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji i wymaga pewnego poziomu empatii. Obejmuje także wiedzę, jak przeprowadzić rozmowę z klientem w celu  uzyskania niezbędnych informacji do skutecznego postawienia diagnozy oraz umiejętność komunikowania się podczas całego procesu leczenia zwierzęcia, zachęcania klienta do kontynuacji leczenia, tak by pomyślnie ukończyć proces medyczny z korzyścią dla pacjenta.

Ponadto, lekarze weterynarii w większości państw członkowskich Unii Europejskiej nie mają obowiązkowych, specjalnych zajęć z zakresu komunikacji z klientem – właścicielem zwierzęcia. Na uniwersyteckich wydziałach medycyny weterynaryjnej, nie ma standardów edukacyjnych, które obejmowałyby komunikację interpersonalną w miejscu pracy. Dlatego, w tej zmieniającej się sytuacji na europejskim rynku usług weterynaryjnych, zagadnienie komunikacji lekarza weterynarii staje się kluczowe dla dobrostanu i profesjonalnego rozwoju lekarza.

Analiza została opracowana w ramach międzynarodowego projektu partnerstwa strategicznego zatytułowanego „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii”, współfinansowanego z Programu ERASMUS + Unii Europejskiej, którego celem było opracowanie programu szkoleniowego i jego metodologii dla lekarzy weterynarii w dziedzinie komunikacji interpersonalnej z klientem – właścicielem zwierzęcia.