fbpx

Analiza systemów edukacyjnych w kontekście komunikacji

Czy wiesz, że liczba lekarzy weterynarii rośnie w całej Europie?
Czy wiesz ilu jest praktykujących lekarzy weterynarii i jak wygląda edukacja z zakresu komunikacji interpersonalnej lekarz – opiekun zwierzęcia?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą europejską publikacją dotyczącą edukacji lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji interpersonalnej z klientem pt. „Międzynarodowa analiza porównawcza modelu nauczania lekarzy weterynarii w kontekście komunikacji”. Analiza zawiera dane z wybranych  państw Unii Europejskiej, opracowane w kompleksowym raporcie.

Znajdziecie w publikacji interesujące informacje i dane statystyczne dotyczące lekarzy weterynarii i studentów oraz systemu edukacyjnego w kontekście komunikacji między lekarzem weterynarii, a klientem właścicielem zwierzęcia.

    W całej Europie jest ponad 243’000 praktykujących lekarzy weterynarii, którzy opiekują się ponad 157’000’000 zwierzętami towarzyszącymi i ponad 347 milionami bydła, owiec, świń i kóz (FVE Report of the Veterinary Profession in Europe, 2015). Lekarze weterynarii to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów z obszaru zawodów medycznyccomvet front page smallh, którzy po ukończeniu studiów muszą radzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w miejscu pracy.

Z roku na rok liczba praktykujących lekarzy weterynarii zwiększa się w całej Europe. Jednocześnie lekarze weterynarii w swojej codziennej praktyce zawodowej muszą mierzyć się z coraz bardziej wymagającymi klientami- właścicielami, opiekunami zwierząt. Lekarze weterynarii często stają przed wyzwaniem zmiany nastawienia swoich klientów, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego podejścia. Może to stanowić poważną barierę w pracy.

Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak kierować rozmową z klientem, aby otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia, a także zachęcać klienta do kontynuowania leczenia do zakończenie całego procesu medycznego. W związku z tym istotnym zadaniem było sprawdzenie, na ile europejskie modele nauczania odpowiadają tym narastającym potrzebom w obszarze efektywnej i profesjonalnej komunikacji.

Przeprowadziliśmy analizę systemów edukacyjnych lekarzy weterynarii w kontekście nauczania kompetencji budowania relacji z klientem ? właścicielem zwierzęcia i efektywnej komunikacji. Badania zrealizowano w wybranych krajach europejskich przez eksperckie instytucje z obszaru edukacji dorosłych: KIKO Educational Solutions z Polski, Charakis Research &Consulting z Cypru i  Synolic z Grecji.

    ?Dane wskazują, że w zdecydowanej większości krajów europejskich liczba studentów medycyny weterynaryjnej z roku na rok zwiększa się. We wszystkich krajach Unii Europejskiej istnieje wyraźna tendencja, analogiczna do wzrostu liczby lekarzy weterynarii, feminizacji zawodu lekarza weterynarii. W Polsce wśród studentów weterynarii, zgodnie z danymi GUS, na dzień dzisiejszy, prawie 75% stanowią kobiety?- wyjaśnia lek. wet. Inga Kołomyjska, z KIKO Educational Solutions, organizacji będącej Liderem Projektu COMVET – „Przeanalizowaliśmy systemy edukacyjne z zakresu studiów medycyny weterynaryjnej, pod kątem uczenia profesjonalnej komunikacji interpersonalnej pomiędzy lekarzem weterynarii, a klientem – właścicielem zwierzęcia. Ciekawe dane wnioski z analizy znajdziecie Państwo w najnowszej publikacji”.