fbpx

15 gru 2023

Szkolenie zarządzanie czasem lekarza weterynarii


Nic dwa razy się nie zdarza. Czas jest dobrem którego nie można rozmnożyć. I którego nie można powtórzyć. Czas jest pojęciem abstrakcyjnym. Czasem nie można zarządzać ani nie można go kontrolować, ale to co możemy zrobić, to nauczyć się go lepiej i efektywniej wykorzystywać do realizacji naszych celów. Czyli można nauczyć się i nabyć kompetencję z zakresu zarządzania sobą w czasie.

Zarządzanie czasem

W brytyjskich badaniach lekarzy weterynarii jako główne społeczne i zawodowe czynniki stresujące wymieniono [1]:

  • Czynniki związane z praktyką kliniczną: możliwość popełnienia błędów, odpowiedzialność za życie zwierzęcych pacjentów i nieprzewidywalność wyników leczenia
  • Czynniki wykraczające poza pracę kliniczną, takie jak: oczekiwania klientów, długie godziny pracy i dyżury po godzinach.

Wyniki te były niezależne od różnych form i rodzajów praktyk weterynaryjnych. Umiejętność zarządzanie czasem może być odpowiedziana.

Możemy zarządzać czasem poprzez m.in.: właściwe alokowanie czasu, zarządzanie sobą i zwiększanie efektywności osobistej przy użyciu sprawdzonych technik. Ważna w zarządzaniu sobą w czasie jest też umiejętność właściwego określania celów i umiejętność planowania ścieżki dojścia do wyznaczonego celu. Pomocne w tym jest są tez techniki priorytetyzacji i znajomość generacji zarządzania czasem.

By właściwie zarządzać czasem, dla managerów i osób pracujących w zespole kluczowa jest znajomość zasad i poziomów delegowania oraz umiejętność delegowania i dawania informacji zwrotnej współpracownikom. W informacji zwrotnej zahaczamy o kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji asertywnej.

Szkolenie zarzadzanie czasem lekarza weterynarii

O tych wszystkich zagadnieniach była mowa podczas szkolenia COMVET z „Zarządzania czasem lekarza weterynarii” na którym spotkaliśmy się z Lekarkami i Lekarzami Weterynarii na całodniowym szkoleniu ⏰ w Warszawie 👩🏼‍⚕️👨🏻‍⚕️

Podczas szkolenia mówiliśmy o czasie, jego percepcji i tym co w nim ważne. Ćwiczyliśmy stawianie dobrze sformułowanych celów według różnych podejść oraz jak sprawić by do zaplanowanego celu dojść. Ważnym elementem szkolenia było określanie priorytetów umiejętność ich wyboru. Uczestnicy poznali narzędzia porządkujące zadania oraz czas z nimi związany. Podczas szkolenia z zarządzania czasem lekarza weterynarii omawialiśmy też tajniki prostakrynacji i tego jak z nią dawać sobie radę. A wszystko to w przyjaznej i otwartej atmosferze warsztatowej.

Zarządzanie czasem jest jedną z kluczowych kompetencji lekarza weterynarii. Potrzebną by być jeszcze lepszym profesjonalistą, by móc bardziej efektywnie planować i realizować kalendarz wizyt, szanować i cenić czas własny i klientów, i by jeszcze lepiej leczyć zwierzęcych pacjentów. Dzięki ww. umiejętnościom lekarz weterynarii może bardziej skutecznie zarządzać sobą w czasie i dbać o swoje zdrowie oraz kondycję psycho-fizyczną. Bo zdrowy i wypoczęty doktor to dobry doktor❣️

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy i z dofinansowaniem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za motywację, zaangażowanie, wysiłek i energię 💚🙂

Życzymy Wszystkim Uczestnikom satysfakcji oraz wiele radości z prowadzonej praktyki !


[1] Hafner, A., Stock A. (2020) Time Management Training and Perceived Control of Time at Work, The Journal of Psychology