fbpx

Nagrody edukacyjne

Zrealizowaliśmy projekt partnerstw strategicznych Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej COMDENT pt. ” Development communication competences among medical doctors with specialization in dentistry” w latach 2014-2016. Projekt był realizowany  przez czterech partnerów, a Liderem Projektu było KIKO Business Solutions (obecnie KIKO Educational Solutions Sp.zo.o.). Projekt COMDENT był ukierunkowany na opracowanie programu szkoleniowego dedykowanego dla lekarzy dentystów w zakresie komunikacji z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta z lękiem przed interwencją medyczną. Szkolenie zostało zaprojektowane na poziomie 6, z elementami poziomu 7 Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF).

W 2016 roku Projekt COMDENT zyskał tytuł dobrej praktyki ERASMUS+.

Dobra praktyka ERASMUS+ 2016  – Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

W 2016 roku Projekt COMDENT zyskał tytuł dobrej praktyki ERASMUS+. Projekt został pomyślnie upowszechniony i wdrożony. W projekcie wykorzystano podejście „learning outcomes approach”. Wyniki projektu – elementy programu szkoleniowego, zostały z powodzeniem wdrożone przez Uniwersytet Medyczny w Atenach.

W roku 2017 i 2018 elementy wypracowanego w projekcie programu szkoleniowego były prezentowane przez KIKO Educational Solutions podczas zajęć ćwiczeniowych dla studentów  stomatologii  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Stomatologii w Warszawie.

Nagroda EDU Inspiracje 2017 – Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

W dniu 7 grudnia 2017r. KIKO Business Solutions otrzymało prestiżową nagrodę „EDU Inspiracje 2017” w kategorii „Edukacja zawodowa” („Professional education”) przyznawaną przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, za realizację i upowszechnianie międzynarodowego projektu edukacyjnego „Rozwój kompetencji lekarzy stomatologów z zakresu komunikacji z pacjentem”.