fbpx

Regulamin promocji „Więcej za mniej” oraz „Razem raźniej”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w promocji „Więcej za mniej” oraz „Razem raźniej” organizowanej przez sklep internetowy comvet.pl (dalej zwany „Organizatorem”).
 2. Promocja ma na celu nagrodzenie klientów za zakup co najmniej dwóch produktów w jednym zamówieniu, przyznając im rabat w wysokości 10% na wartość części wpisowej zamówienia.
 3. Promocja trwa od 01.02.2024 do 15.06.2024r.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego comvet.pl spełniających wymogi określone w regulaminie sklepu, regulaminie szkoleń oraz określone dla danych szkoleń.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

§3 Zasady promocji

 1. Aby skorzystać z promocji „Więcej za mniej”, klient musi dokonać zakupu co najmniej dwóch szkoleń dostępnych w ofercie sklepu comvet.pl dla tego samego uczestnika, w jednym zamówieniu.
 2. Aby skorzystać z promocji „Razem raźniej” klient musi dokonać zakupu co najmniej dwóch szkoleń dostępnych w ofercie sklepu comvet.pl dla co najmniej dwóch różnych uczestników, w jednym zamówieniu. Klient musi podać w zamówieniu dane obu uczestników: w formularzu rejestracyjnym wszystkie wymagane w formularzu dane pierwszego uczestnika, a w polu „dodatkowe informacje” w formularzu rejestracyjnym – wymagane dane drugiego uczestnika, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz adres do wystawienia faktury.   
 3. Rabat w wysokości 10% zostanie automatycznie naliczony na wartość części wpisowej zamówienia, jeśli spełnione zostaną warunki określone w §3 ust. 1 lub stosownie warunki określone w §3 ust. 2.
 4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami dostępnymi w sklepie comvet.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia promocji w dowolnym momencie.

§4 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia dokonane w ramach promocji „Więcej za mniej” lub promocji „Razem raźniej” są realizowane na tych samych zasadach co zamówienia złożone bez promocji.
 2. Zamówienia o których mowa w ust.1, realizowane są zgodnie z ogólnymi warunkami dostępnymi na stronie comvet.pl.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji w dowolnym momencie.
 2. W przypadku wykrycia prób nadużycia promocji lub naruszenia regulaminu, Organizator ma prawo odmówić przyznania rabatu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z promocji będą rozstrzygane przez Organizatora na zasadach określonych w obowiązującym prawie polskim.
 4. Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej comvet.pl i w siedzibie Organizatora.

Data: 01.02.2024r.

Sklep internetowy comvet.pl