fbpx
Dezynfekcja rany psa

Właściwa komunikacja kluczem do sukcesu w branży weterynaryjnej

Rozmowa „Serwisu Lekarza Weterynarii” z panem Pawłem Mateńko, lekarzem weterynarii, właścicielem przychodni weterynaryjnej dla zwierząt w miejscowości Fiukówka (woj. lubelskie) 

Serwis Lekarza Weterynarii (SLW): Zawód weterynarza nie jest samotną wyspą na oceanie usług medycznych – Pan Doktor będzie brał wkrótce udział w szkoleniu w ramach projektu międzynarodowego, którego celem jest poprawa komunikacji między lekarzami weterynarii, a opiekunami zwierząt. Dlaczego Pan Doktor zdecydował się na uczestnictwo w tej innowacyjnej inicjatywie?

Lek. wet. Paweł Mateńko: Przede wszystkim konieczność uczenia się i zdobywania coraz wyższych kwalifikacji, nie tylko ze względu na wykonywany zawód weterynarza. Praktycznie niezależnie od zawodu, który wykonujemy, musimy stale interesować się tym, co w naszej branży się zmienia, jakie przepisy ulegają zmianie, bo to od nas zależy w dużej mierze, czy sprostamy konkurencji, ale także rosnącym wymaganiom odbiorców naszych usług. W przypadku lekarza weterynarii, prowadzącego własną firmę, wymagania są te same, jakie stawiane są przed przedsiębiorcami innych branż świadczyć usługi na możliwie najwyższym poziomie i osiągać konkretne przychody z działalności. Dlatego możliwość udziału w międzynarodowym projekcie „Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii”, koordynowanym przez polską firmę KIKO Educational Solutions stwarza wyjątkową szansę nie tylko na podniesienie kwalifikacji, w zakresie właściwej komunikacji z właścicielem zwierzęcia, ale także poznanie doświadczeń koleżanek i kolegów z Polski i wybranych regionów Unii Europejskiej.

  • SLW: W jaki sposób udział Pana Doktora w innowacyjnym szkoleniu dedykowanym specjalnie lekarzom weterynarii wpłynie na poprawę jakości komunikacji z właścicielami zwierząt, którzy korzystają z usług Pana lecznicy?

Lek. wet. Paweł Mateńko: Nikt dotąd, poza  koordynatorem COMVET – KIKO Educational Solutions, nie miał pomysłu na usprawnienie jakości komunikacji między właścicielem firmy weterynaryjnej i lekarzem w jednej osobie, a usługobiorcami- właścicielami zwierzaków.

Tymczasem informacja i sposób jej przekazania są bardzo istotne we właściwym zrozumieniu intencji lekarza i oczekiwań właściciela zwierzęcia. Umiejętność komunikacji interpersonalnej jest istotnym elementem kreowania właściwych, efektywnych relacji, których celem jest zapewnienie optymalnego postępowania leczniczego konkretnego zwierzęcia. Niestety, propozycji specjalistycznych szkoleń, dotyczących komunikacji w zawodzie weterynarza, praktycznie nie ma.

Dlatego propozycja udziału w szkoleniach z tego obszaru, doskonale wpisuje się w oczekiwania, myślę, że wielu praktyków prowadzących firmy na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej w obszarze weterynarii i ma szanse wypełnić tę istotną lukę, jedną z wielu, w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych.

  • Jedną z wielu luk? Jakie są zdaniem Pana Doktora, inne istotne potrzeby, jeżeli chodzi o obszar pracy lekarzy weterynarii, i jednocześnie właścicieli, często, jednoosobowych firm?

Lekarze weterynarii powinni we właściwy sposób komunikować się także między sobą. Choć jesteśmy zazwyczaj dla siebie konkurencją, to nawet osoby – na co dzień ze sobą konkurujące o klienta – mogłyby nauczyć się współpracy i współdziałania, którego wymaga np. skomplikowany przypadek weterynaryjny, gdy nie ma czasu na transport chorego zwierzęcia do specjalistycznej kliniki w stolicy regionu. Poza tym współpraca, nawet wśród firm konkurencyjnych, może przynieść wiele korzyści. Bo współpraca, dobrze zaplanowana i realizowana zgodnie z założeniami, w gronie zaangażowanych partnerów, zawsze przyniesie korzyści. Poza tym, zawód weterynarza nie jest samotną wyspą na oceanie usług medycznych, może warto upomnieć się o nasze prawa, potrzeby, zrozumienie problemów i stworzenie szans na rozwój tej nieco zapomnianej, na rynku, branży?

  • Czy udział w projektach, tak krajowych, jak i międzynarodowych, jest ważny dla lekarza weterynarii? Czy wiele jest takich możliwości?

 Oczywiście, to mogłaby być bardzo ważna sfera działalności firm weterynaryjnych, jednak nie ma dotąd propozycji, poza ww.projektem, adresowanych do lekarzy weterynarii. Myślę, że wzorem firmy KIKO Educational Solutions, warto wspierać obszar medycyny weterynaryjnej, poprzez dedykowane szkolenia, ale także inne działania, które pozwolą na efektywne łączenie roli lekarza i jednocześnie właściciela prywatnej firmy. Poza tym bardzo brakuje możliwości wymiany doświadczeń w prowadzeniu biznesu weterynaryjnego, w tym tych zarówno pozytywnych, jako dobrych praktyk, jak i tych, dotyczących błędów, których warto unikać. Mam nadzieję, że wspomniany projekt będzie pierwszym przedsięwzięciem, tak mocno wspierającym lekarzy weterynarii.

  • Do tej pory nie było inicjatyw, które angażowałyby środowisko lekarzy weterynarii w zakresie właściwej komunikacji z właścicielami zwierząt. Jak udało się Panu Doktorowi zgłosić akces do tego przedsięwzięcia?

 To był zupełny przypadek. Pani Inga Kołomyjska- Kierownik Projektu COMVET, również lekarz weterynarii, zaproponowała mi udział w badaniu ankietowym, dotyczącym najtrudniejszych zagadnień, z którymi borykają się weterynarze, prowadzący praktykę lekarsko-weterynaryjną. Badanie obejmowało m.in. pogłębione pytania z zakresu komunikacji z opiekunem zwierzęcia, wyzwania przed jakimi stajemy jako lekarze w prowadzeniu praktyki weterynaryjnej, jak też brak efektywnej nauki komunikacji lekarza weterynarii z właścicielem zwierzęcia. Zagadnienie komunikacji z właścicielem zwierzęcia nie było dotąd badane, więc takie podejście bardzo mnie cieszy i uważam je za ważne. Z przyjemnością wezmę udział w innych działaniach lub szkoleniach organizowanych z tego zakresu.

Pełen wywiad został opublikowany w Serwis Lekarza Weterynarii nr 19 czerwiec 2019 r.

Foto na stronie: CC license | Author: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Tony Tolley