fbpx

10 mar 2023

Konferencja COMVET w Życiu Weterynaryjnym


O podnoszeniu kompetencji osobistych i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu W aktualnym, lutowym wydaniu „Życia Weterynaryjnego” znajdziecie artykuł o konferencji COMVET „Kompetencje osobiste kluczowe w rozwoju zawodowym lekarza weterynarii. Jak uniknąć wypalenia zawodowego” dla lekarzy weterynarii.

Bardzo się cieszymy, że temat zapobiegania wypaleniu zawodowemu lekarzy weterynarii i wzmacniania kompetencji osobistych lekarzy staje się coraz bardziej obecny w dyskusji środowiska Lekarsko-Weterynaryjnego.

Konferencja została zorganizowana przez COMVET Polska i objęta honorowym patronatem: Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej – SGGW Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja na temat rozwijania kompetencji osobistych lekarzy weterynarii jako formie zapobiegania wypaleniu zawodowemu, odbyła się we Warszawie w dniu 10 grudnia 2022 r. we Warszawie w Hotelu Four Points by Sheraton odbyła się ogólnopolska konferencja dla lekarzy weterynarii pt. „Kompetencje osobiste kluczowe w rozwoju zawodowym lekarza weterynarii. Jak uniknąć wypalenia zawodowego”.

Konferencja została zorganizowana przez COMVET Polska i objęta honorowym patronatem: Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

„Życie Weterynaryjne” jest miesięcznikiem wydawanym przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną . Czasopismo zostało założone w 1926 roku. Otrzymują je członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

źródło: „Życie Weterynaryjne” 02/2023 www.vetpol.org.pl

Kompetencje osobiste lekarzy weterynarii stają się równie ważne, dla wykonywania zawodu, co kompetencje stricte medyczne.

Umiejętności osobiste mają wpływ nie tylko na współpracę z klientem, kooperację w zespole medycznym, ale rzutują też m.in.: na organizację czasu pracy, umiejętność łączenia życia zawodowego i prywatnego, kompetencje zarządzania emocjami, rozwiazywanie konfliktów, budowanie motywacji własnej i współpracowników. Warto je rozwijać i doskonalić przez całe zawodowe życie.