fbpx

14 sie 2019

O komunikacji – rozmowa z Serwisem Lekarza Weterynarii


Rozmawiamy o rozwoju zawodowym, motywacjach, potrzebach lekarzy weterynarii z Serwisem Lekarza Weterynarii w Polsce

Fragment rozmowy dla „Serwis Lekarza Weterynarii” z Ingą Kołomyjską Dyrektor Zarządzającą KIKO Educational Solutions polskiego realizatora projektu COMVET „Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii”. 

Serwis Lekarza Weterynarii: Skąd wziął się pomysł na projekt?

Inga Kołomyjska: „Projekt – Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii” powstał w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby lekarzy weterynarii. Podczas realizacji projektu na temat komunikacji interpersonalnej między lekarzem stomatologiem, a pacjentem, zgłosili się do nas lekarze weterynarii, którzy stwierdzili, że także potrzebują profesjonalnej edukacji z zakresu komunikacji z klientem – właścicielem zwierzęcia. Przeprowadziliśmy wówczas wstępną analizę potrzeb i rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem projektu, by odpowiedzieć na te,  wyrażone potrzeby?.

SLW: Dlaczego temat projektu – komunikacja interpersonalna pomiędzy lekarzem weterynarii, a właścicielem zwierzęcia – jest ważny?

Lekarze weterynarii to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów z obszaru zawodów medycznych, którzy po ukończeniu studiów muszą radzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w miejscu pracy. Z roku na rok liczba praktykujących lekarzy weterynarii zwiększa się w całej Europe. Jednocześnie lekarze weterynarii w swojej codziennej praktyce zawodowej muszą mierzyć się z coraz bardziej wymagającymi klientami- właścicielami, opiekunami zwierząt. Lekarze weterynarii często stają przed wyzwaniem zmiany nastawienia swoich klientów, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego podejścia. Może to stanowić poważną barierę w pracy. Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak kierować rozmową z klientem, aby otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia, a także zachęcać klienta do kontynuowania leczenia do zakończenie całego procesu medycznego, do końca z sukcesem dla pacjenta.

Przeprowadziliśmy w ramach projektu m.in zaawansowaną międzynarodową analizę porównawczą potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii, w szczególności w obszarze komunikacji interpersonalnej z klientem- właścicielem zwierzęcia.

W ramach badania zadawaliśmy wiele pytań lekarzom weterynarii, w tym dotyczące wyzwań w zakresie ich komunikacji interpersonalnej w codziennej praktyce, trudnych sytuacji zawodowych, tego jak sobie z nimi radzili, motywacji, tego co najbardziej cenią w swojej pracy oraz potrzeb rozwojowych. W Polsce w badaniu wzięło udział  ponad 279 lekarzy weterynarii. Już teraz możemy zdradzić kilka wyników z tej analizy. Przykładowo, w ramach badania zadaliśmy m.in. pytanie o motywację do pracy lekarzy weterynarii. Zapytaliśmy ?co najbardziej lubisz w swojej pracy?? Pytanie to było pytaniem otwartym, gdzie każdy respondent mógł odpowiedzieć na nie w sposób nieskrepowany. Zebrane odpowiedzi zostały pogrupowane w kategorie odpowiedzi.

Ponad 44% lekarzy weterynarii, o których mowa, odpowiedziało, że to, co najbardziej lubią w swojej pracy, to „kontakt ze zwierzętami, pomoc zwierzętom oraz kontakt z ludźmi (właścicielami zwierząt)”. Drugą najliczniejszą grupą odpowiedzi (około 28% respondentów) prezentującą, co lekarze weterynarii lubią w swojej pracy, było „osiąganie sukcesów i dobrych efektów terapii”. Ponad 13% lekarzy weterynarii zadeklarowało, że w swojej pracy najbardziej docenia „różnorodność i brak przewidywalności w wykonywaniu pracy”. Wśród lekarzy weterynarii, o których mowa, około 10% najbardziej podobało się w ich pracy „zabiegi chirurgiczne”, a odpowiednio 3% doceniło „niezależność zawodową” (rozumianą jako brak przełożonego, szefa), a 2% – wskazało „rozwój zawodowy”. Dla poniżej 0,9% respondentów główną motywacją był finansowy aspekt praktyki (wynagrodzenie) i podobnie 0,7% badanych lekarz weterynarii zadeklarowało, że w ogóle nie lubi swojej pracy.

Pokazuje to dominujące trendy, ale też zróżnicowanie najważniejszych motywacji praktykujących lekarzy weterynarii, co może przekładać się na ich wybór preferowanej formy aktywności zawodowej. Motywacja ta jest też ważnym czynnikiem w  komunikacji z właścicielem zwierzęcia.

Jednym z najczęściej wybieranych czynników motywującym polskich lekarzy weterynarii, w ramach przeprowadzonego badania, jest kontakt ze zwierzętami, ale także z właścicielami zwierząt. Społeczny aspekt pracy zawodowej jest bardzo ważny dla ponad 50% lekarzy weterynarii. Dla tych, którzy cenią sobie kontakt z właścicielami, praca zawodowa będzie bardziej skuteczna, i zapewne przyjemniejsza, ponieważ lekarze ci będą mieli w niej możliwość zaspokojenia swoich potrzeb społecznych i komunikacyjnych. Kontakt ze zwierzętami, pomoc im i leczenie, są bardzo ważne dla większości lekarzy weterynarii. Kontakt ten powiązany jest często z relacją z innymi osobami, właścicielami. Kilku lekarzy wskazywało jako najważniejszy tylko kontakt ze zwierzętami lub pomaganie im. Dla tych, którzy nie doceniają komunikacji z właścicielami, praca praktykującego lekarza weterynarii może być wyzwaniem, ponieważ właściciele są głównym źródłem informacji o stanie zdrowia zwierząt. Klienci są odpowiedzialni także w dużej mierze za praktyczne wdrożenie i skuteczność leczenia weterynaryjnego. Ci lekarze weterynarii mogą zwiększyć swoje kompetencje społeczne, poprzez np. dedykowane szkolenia, co może znacząco pomóc im w dalszej pracy zawodowej, by stała się ona większą przyjemnością.

Fragment rozmowy, która w całości została została opublikowana w  wydawnictwie Serwis Lekarza Weterynarii Nr 19, czerwiec 2019r.

Więcej na stronie Polskiego partnera projektu: www.kiko.com.pl